Kadra

Katarzyna Bielawska

koordynator merytoryczny Skin Cancer Melanoma Unit, specjalista chirurgii onkologicznej

Ukończyłam studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2013 roku.  W Oddziale Chirurgii Onkologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku pracuje od 2014 roku. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej uzyskałam w 2020 roku. Od 2019 roku jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą z zakresu chirurgii piersi i rekonstrukcji oraz dermatoskopii. Moją pasją zawodową jest chirurgia onkoplastyczna twarzy. Obecnie specjalizuje się w leczeniu czerniaków i nowotworów skóry.

Elżbieta Halicka

Koordynator organizacyjny SCMU

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek  pielęgniarstwo. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego.

W zawodzie pracuję od 14 lat. Swoje doświadczenie zdobywałam w Klinice Kardiochirurgii oraz Neurochirurgii USK, aktualnie w Poradni Chirurgii Onkologicznej BCO oraz jako koordynator organizacyjny Skin Cancer Melanoma Unit.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w dziedzinie pielęgniarstwa.

Marta Koper

specjalista dermatologii i wenerologii

Jestem specjalistą dermatologii i wenerologii. W Białostockim Centrum Onkologii zajmuję się dermatoonkologią, a w szczególności diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry, w tym leczeniem nieoperacyjnym. Moją pasją jest dermatoskopia, która umożliwia bardzo wczesne wykrycie m.in. czerniaka – nowotworu skóry, charakteryzującym się agresywnym wzrostem i zdolnością do dawania wczesnych przerzutów.

Jestem członkiem polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiej Grupy Dermatoskopowej, EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), International Dermoscopy Society, EADO (European Academy of Dermatooncology). Prowadzę również profil edukacyjny na Fb i Ig Nietylkopieprzyk, gdzie w zrozumiały sposób przybliżam tematy profilaktyki, diagnostyki i możliwości leczenia czerniaka i innych nowotworów skóry. Przez długi czas współpracowałam również z Ośrodkiem Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową.

Cały czas poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w polskich oraz międzynarodowych kursach i konferencjach dotyczących dermatoskopii, dermatologii ogólnej jak również chorób przenoszonych drogą płciową.

Anna Tchórzewska

specjalista dermatologii i wenerologii

Jestem specjalistką dermatologii i wenerologii. W Poradni Dermatologicznej Białostockiego Centrum Onkologii pracuję od 2022r. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku, a w późniejszym okresie w poradniach specjalistycznych.  Moją pasją jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób skóry, włosów i paznokci, szczególnie najnowocześniejsze leczenie biologiczne. Specjalizuję się również dermatologii dziecięcej. Na co dzień również wykonuje badania dermatoskopowe, zabiegi kriochirurgiczne oraz wybrane zabiegi laserowe.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w polskich i zagranicznych szkoleniach z zakresu dermatologii ogólnej i dermatochirurgii.

Paulina Kiluk

specjalista dermatologii i wenerologii

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), który ukończyłam w 2011 roku. Staż specjalizacyjny odbyłam w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tytuł specjalisty dermatologii i wenerologii uzyskałam w 2018 roku. Poza praca kliniczną, od 2014 roku rozwijam się  na polu naukowo - dydaktycznym, prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego, także w języku angielskim oraz lekarsko - dentystycznego UMB. Jestem autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 2020 roku.  Na co dzień pracuje m.in. w Poradni Dermatologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami skóry, szczególnie ze zmianami przednowotworowymi i nowotworami skóry.  Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w krajowych i miedzynarodowych kursach i konferencjach dotyczących dermatoskopii i dermatologii ogólnej. W 2022 roku odbyłam staż zagraniczny w II Klinice Dermatologii, Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (Grecja).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Dermatoskopowego (International Dermoscopy Society), EADV (European Acadamy of Dermatology and Venereology), EADO ( European Academy of Dermatooncology).

Magda Marek-Safiejko

specjalista dermatologii i wenerologii

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ukończyłam w 2008 roku. Następnie rozpoczęłam pracę w Klinice Dermatologii, gdzie odbywałam pięcioletni staż specjalizacyjny. Od początku mojej przygody z dermatologią szczególne zainteresowanie budziła we mnie dermatologia onkologiczna i dermatochirurgia. Już od pierwszych lat specjalizacji uczestniczyłam w kursach dermatoskopii.

Doświadczenie zawodowe, poza codzienną pracą, zdobywałam podczas licznych kursów, warsztatów i konferencji. W tym czasie kontynuowałam działalność naukową będąc autorką i współautorką publikacji  przede wszystkim o tematyce nowotworowej. Szczególnym osiągnieciem naukowym było wyróżnienie mojej pracy dotyczącej raka podstawnokomórkowego w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną podczas Zjazdu Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w 2019 roku. Uwieńczeniem moich wieloletnich badań była, w 2020 roku, obrona rozprawy doktorskiej dotyczącej najczęstszego raka skóry –  raka podstawnokomórkowego.

Obecnie jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a także sekcji Dermatochirurgii oraz sekcji Dermatoskopii i Technik Obrazowania Skóry, co pozwala mi stale rozwijać i aktualizować swoją wiedzę.
Praca w Poradni Dermatologicznej Białostockiego Centrum Onkologii jako członek zespołu  Skin Cancer Melanoma Unit jest miejscem, w którym w pełni mogę wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Jest również ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem, aby powierzone mi zadanie wykonywać jak najstaranniej.

Dawid Groth

specjalista chirurgii plastycznej

Ukończyłem studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyróżnieniem. Obecnie  jestem na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. Jestem Doktorantem w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Moje Doświadczenie zawodowe/staże:

  • Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Łęcznej
  • Oddział Chirurgii Plastycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
  • I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku
  • Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju
  • Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Ratyzbonie (Niemcy)
  • UPMC Hillman Cancer Center w Pittsburghu (USA)

Jestem autorem i współautorem publikacji i licznych doniesień zjazdowych oraz członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,  Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Marta Komarowska

specjalista chirurgii dziecięcej

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od wielu lat każdego dnia leczę i operuję pacjentów w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Ukończyłam specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej i na co dzień zajmuje się chirurgicznym leczeniem bardzo różnorodnych schorzeń wieku dziecięcego.

Odkąd podjęłam szkolenie w ramach kolejnej specjalizacji z chirurgii onkologicznej, moją uwagę szczególnie skupiłam na pacjentach z chorobami onkologicznymi. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą z zakresu chirurgii onkologicznej, dotyczących m.in leczenia guzów litych u dzieci czy czerniaków skóry.

Współczesne, nowoczesne leczenie onkologiczne to leczenie skojarzone, opierające się na współpracy bardzo wielu specjalistów. Dzięki współpracy z Białostockim Centrum Onkologii oraz Kliniką Onkologii Dziecięcej mam realną możliwość uczestniczenia w wielospecjalistycznym i skojarzonym planowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Aniela Maria Uścinowicz

specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

W BCO pracuję od 2001 roku. Aktualnie w Pododdziale Chemioterapii Dziennej oraz Poradni Onkologicznej; szczególnie zajmuję się czerniakami, nowotworami skóry oraz nowotworami płuc.

Iwona Zakrzewska

specjalista onkologii klinicznej

W 2009 r. ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Oddziale Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii, a w 2017r. uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie onkologii klinicznej.

Na co dzień pracuję w Poradni Chemioterapii Nowotworów Białostockiego Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się leczeniem systemowym pacjentów z rozpoznaniem nowotworów, m.in. przewodu pokarmowego (głównie jelita grubego), płuca, skóry, a także nowotworów w obrębie głowy i szyi. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskałam w 2019r., a  w praktyce lekarskiej przez wiele lat prowadziłam dydaktykę z onkologii klinicznej na Wydziale Lekarskim. W obszarze moich najszerszych zainteresowań znajduję się diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego, a także skóry.

Od 2015 roku jestem członkiem PTO. Od wielu lat współpracuję z Hospicjum Domowym dla dorosłych.

Michał Niksa

radioterapeuta

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2004 roku pracuję w Białostockim Centrum Onkologii, od 2009 jako specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Obecnie pełnię funkcję starszego asystenta w Zakładzie Radioterapii BCO gdzie zajmuję się radioterapią i brachyterapią nowotworów. Moje zainteresowania obejmują szczególnie nowotwory przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego i skóry.

Anna Szmigiel-Trzcińska

radioterapeuta

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2004 roku pracuję w Białostockim Centrum Onkologii, od 2010 jako specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Obecnie pełnię funkcję starszego asystenta w Zakładzie Radioterapii BCO, gdzie zajmuję się radioterapią i brachyterapią nowotworów. Jestem  członkiem Polskiego  Towarzystwa Onkologii, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Moje zainteresowania szczególnie obejmują nowotwory piersi, narządu rodnego, gruczołu krokowego i skóry.

Martyna Słyż

koordynator leczenia onkologicznego

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie w pracy w placówkach medycznych zdobywałam od 2014 roku .
W mojej pracy na pierwszym miejscu stawiam dobro pacjenta oraz wsparcie, które jest bardzo ważne w procesie leczenia onkologicznego, pacjent musi czuć, że jest otoczony opieką.

Do zespołu Skin Cancer Unit dołączyłam w 2022 roku.