Onkologia

Onkologia kliniczna zajmuje się leczeniem pacjentów w III I IV stadium zaawansowania czerniaka. U pacjentów w III stopniu zaawansowania (po resekcji przerzutów do węzłów chłonnych) stosuje się leczenie uzupełniające. Pacjenci w IV stopniu zaawansowania z rozsiewem choroby wymagają jedynie leczenia systemowego. W leczeniu stosowane są leki ukierunkowane molekularnie anty-BRAF oraz immunoterapia.

U pacjentów z nieoperacyjnym I niekwalifikującym się do radioterapii nowotworem skóry (rak podstawnokomórkowy I płaskonabłonkowy) stosowany jest wismodegib (BCC) I cemiplimab (SCC).